Sterke Hoeven Wijsheid of Geluk

Sterke hoeven wijsheid of geluk?
De hoefsmid werkt normaal gesproken met paarden die op sterke hoeven staan.

Zelfs in belabberde omstandigheden en met mindere voeding houden de meeste paarden sterke hoeven.
Toch kan er het een en ander mis gaan:
een bijna eindeloze lijst met storingen die ik hier niet ga opsommen.

Als hoefsmid en hoefspecialist kan ik u gericht op weg helpen.
Met gericht bekappen kan ik de groei en groeirichting sturen.
Mijn manier van bekappen en beslaan zorgt ervoor dat uw paard de hoeven en benen op de juiste manier kan laten landen, dragen en afrollen.
Op de lange termijn zal de hoef zich ernaar gaan vormen.
Uw paard zal minder blessuregevoelig zijn en langer actief kunnen sporten.

Hieronder leg ik u uit welke delen van invloed zijn op de groei en samenstelling van hoeven.

Iedere verandering of aandoening heeft een oorzaak en is vaak weg te nemen.
Huisvesting, voeding, training, stress, seizoen en weertype etc.

Er is heel veel bekend m.b.t. factoren die de hoefgroei beïnvloeden.
Een formule voor de gewenste hoefgroei……helaas die is er niet.
Ieder paard reageert anders met lichaam en geest.

Een hoef groeit in Nederland gemiddeld 1 cm per maand. Een verandering aan de onderzijde van de hoefwand kan een verandering geweest zijn van maanden terug.

De straal en zool hebben een sleutelfunctie in het correct functioneren van de hoef en hoefwerking. Een straal die te lang geen contact heeft met de grond zal achteruit gaan in kwaliteit, degenereren, en uiteindelijk problemen veroorzaken verder in de hoef!
De straal en digitaal kussen, of straalkussen, zijn van onschatbaar belang in het ondersteunen van het hoefkatrolgebied. Deze ondersteuning vervalt gedeeltelijk of helemaal als de straal geen of weining contact heeft met de ondergrond.

Sterke hoeven zijn dus ook afhankelijk van een goede straal en straalcontact. De straal geeft, mits het contact heeft met de bodem, druk aan de hoefwerking, de pomp van de hoef. Het voorziet in zuurstof, toevoer en afvoer van stoffen. De hoefwand en hoefzool groeien door toevoer en afvoer van bloed met bouwstoffen en zuurstof.

Een stevige brede straal die door de grond wordt aangedrukt is van cruciaal belang. Lichaamsdelen die niet gebruikt worden zullen degenereren. Dit is wat we vaak zien bij een straal die periodiek te ver wordt weggesneden in combinatie met te hoge hielen en hoefijzers. Uiteindeijk verschrompeld zo’n straal, functioneerd niet meer en komt er vroeg of laat een probleem bij. Veel eigenaren van paarden weten dit niet, laten dit jaren lang gaan, en “ineens” is het paard kreupel.

Het lastige hiervan, is dat veel hoefsmeden dit nog steeds stelselmatig doen, de straal “mooi symmetrisch diep wegsnijden” en de hielen veilig wat langer laten. Veel instructeurs zijn ook van mening dat straalcontact niet wenselijk is omdat het paard dan gevoelig gaat lopen. Een gedegenereerde straal terug laten groeien is niet iets dat in 1 of 2 bekapbeurten gebeurd. Dat moet met kennis en kunde gebeuren om pijn en kreupelheden te voorkomen. Want ja, van een gevoelige straal gaat een paard gevoelig lopen. De straal dan diep wegsnijden en met hoge hielen en hoefijzers ontlasten is geen oplossing. Dit is het probleem maskeren, wegstoppen totdat het een volgend probleem veroorzaakt. Als eerste zal de straal gezond moeten worden gemaakt: in staat om stevig bodemcontact te hebben.

Kip en het ei???
-gevoelige straal,
-straal gedegenereerd,
-pijn in het hoefkatrolgebied,
-lange hielen,
-overgroeide steunsels
Zeker als ik er op tijd bij ben kan ik schade voorkomen en beperken.
Vaak hebben eigenaren niet door dat er een probleem is en schade langzaam maar zeker aan het ontstaan is.
“nooit iets gehad en ineens was ie kreupel, hoefkatrol, artrose….”
Paarden kunnen jaren door een zeurend pijntje heen lopen.
Dergelijke schades zijn er niet ineens, deze ontstaan in de loop der jaren.
Kun je dat zien aankomen? Ja, dat kun je zien als je verstand van zaken hebt en het durft te benoemen.
Ik ben geen wonderdokter en kan definitieve schade aan delen van het hoefkatrolgebied niet herstellen.
Definitieve schade kan ik wel leefbaar maken.

Met een hoefijzer, kunststof oplossingen of hoefschoenen kunnen we hoeven en delen van de hoef beschermen, ondersteunen of plaatselijk ontlasten. Het zijn in mijn ogen enorm handige hulpstukken om het paard beter te laten presteren. In veel gevallen is het ook een prachtig hulpstuk om een paard gewoon pijnloos paard te kunnen laten zijn.

CONCLUSIE:
Kwaliteit van hoeven komt voort vanuit de gesteldheid van het gehele paard en de hierboven genoemde factoren.
Straalcontact is noodzakelijk voor de hoefwerking en ondersteuning van het hoefkatrolgebied.

Wanneer u een verandering in de samenstelling van de hoef wilt creëren:
-u kunt mij vragen om advies,
-heb geduld,
-noteer wanneer u iets veranderd, welk weer het was,
-maak met regelmaat foto’s,

Tenslotte:
De samenstelling van hoeven wordt geregeld vanuit het lichaam.
Smeersels kunnen indringers tijdelijk verwijderen.
Smeersels kunnen stoffen en bacteriën insluiten en kansen bieden.
Een gezonde hoef voorziet in een eigen laagje.

Begin met typen en druk op "Enter" om te zoeken