Hoefwerking en Hoefijzers

Flexibiliteit van hoeven in relatie tot een hoefijzer

Hoefwerking en Hoefijzers:
Een goed aangemeten hoefijzer op een correct bekapte hoef geeft een afdoende hoefwerking.
Het hoefijzer is met nagels aan het minst flexibele gedeelte van de hoef bevestigd.
Het meest flexibele gedeelte van de hoef kan vrij bewegen op de takken van het hoefijzer.

Controle op Hoefmechanisme:
Aan een hoefijzer dat juist is losgehaald kunt u zien of er sprake is geweest van hoefwerking.
Op een hoefijzer dat correct bevestigd was ziet u duidelijk de slijtsporen van de hoefwerking.
Waar let je dan op:
de uiteinden van de takken zijn, aan de hoefzijde, glimmend door het lateraal en mediaal heen en weer bewegen van de hoef over het ijzer.
Soms is het een beetje uitgehold door zand dat ertussen komt en schuurt.

Hoefijzers langer dan 6-8 weken laten zitten:   Onverstandig.
Hoefijzers zijn aangemeten op een correct bekapte hoef.
Vanaf dat moment groeit de hoef gewoon verder.
Door het hoefmechanisme slijt de hoefwand (zijdeling bewegen over de takken van het hoefijzer).
Vanaf het breedste punt van de hoef naar achteren slijt de hoefwand.
Daarbovenop slijt er een lichte holling in de takken van het hoefijzer.
De hoefwand in de teen tot de kwartieren beweegt niet of nauwelijks over het hoefijzer en slijt dus niet.
Op een hoefijzer zien we dus groei van de teen en slijtage van de achterzijde van de hoef.
Dit zorgt er voor dat de voet-as van een beslagen hoef langzaam maar zeker uit balans raakt.
Naar verhouding wordt de teen langer en zakken de verzenen (hielen).
Na 6-8 weken is een acceptabele grens bereikt.
Stelselmatig 1-2 weken uitstellen betekend stelselmatig overbelasting en uiteindelijk blessures.

Onjuiste informatie:
Websites van natuurlijke stromingen tonen geregeld gruwelijke foto’s van beslagen hoeven zoals:
-ondergeschoven hielen in combinatie met lange teen,
-hoefwand die over het ijzer zakt,
-gebroken voet-as.
Laat u niet uit evenwicht brengen!
De oorzaak van dit soort hoeven is niet het beslag maar het te laat bekappen.
Dergelijke foto’s zijn van hoeven die véél te laat bekapt zijn.

Hoefijzers en de straal:
Een belangrijk aspect voor de hoefwerking wanneer een paard op een hoefijzer staat is de straal.
De straal draagt bij aan het hoefmechanisme en ondersteund het hoefkatrolgebied, daarnaast voorziet het in aftasten.
Als de straal contact (of indirect contact) heeft met de bodem kan het doen waarvoor het er zit: bloed door de hoef pompen!
Op de foto bovenaan deze pagina ziet u dat de straal prima functioneert, contact heeft met de bodem en na 16 jaar op en ijzer kerngezond is.

Grond, zand en mest onder de hoef:
Materiaal dat onder de hoef en in de straalgroeven zit draagt bij aan de hoefwerking.
Materiaal onder de hoef drukt, door het paardengewicht, tegen de zool en straal, en laat de hoef als het ware opblazen: het bloed wordt verpompt.

Dunne gevoelige zool
Een dunne, of overgevoelige zool kan erg pijnlijk zijn voor een paard.
Zeker als het over steentjes moet lopen.
Een flexibel zooltje tussen de hoef en hoefijzer beschermt de zool.
Samendrukbaar materiaal tussen zooltje en hoef zorgt dat we het hoefmechanisme gaande te houden.
(het vervangt grond, zand en mest onder de hoef)

Hoefijzers slecht voor hoeven??
Vanuit bepaalde kringen wordt panisch gesproken over hoe slecht een hoefijzer voor de hoeven is.
Ik sta achter de juiste toepassing van hoefijzers.
Door kennis en serieus overleg komen we samen tot een keuze.

Blokkeren hoefijzers de hoefwerking??
Het is niet waar dat hoefijzers de hoefwerking stopzetten.
Jazeker, een hoefijzer kan de hoefwerking belemmeren en ook blokkeren, maar dan is er iets fout gegaan of juist met opzet zo gewerkt.
(in een grof beschadigde hoef kan flexibiliteit ongewenst zijn en biedt een hoefijzer uitkomst).

Enkele nadelen van een hoefijzer:
-gaten in de hoefwand,
-vuil tussen hoefijzer, zool en draagwand,
-massatraagheid door het hoefijzer ,
-hoefijzer kan los raken,
-hoefijzers aanbrengen en verwijderen kost meer geld,
-sneeuw of ijs blijft eraan plakken,
-meer kans op uitglijden op verharde wegen.

Waarom toch een hoefijzer?
-sommige paarden hebben dermate afwijkende bewegingen dat 1 of meerdere hoeven scheef afslijten tot op het leven,
-bepaalde sporten en gebruik zijn niet mogelijk zonder beslag
(lange afstanden over ondergrond met gravel en puin, veel bermen in Noord-Holland zijn beschermd met puin),
-overmatig vochtig klimaat en gebruik op harde ondergrond,
-dunne zolen en te grote hoeven voor hoefschoenen,
-dunne zolen en beweging die hoefschoenen uitsluit,
-sommige hoeven slijten te hard, ook op de paddock en in het land,
-minder “shiny” uiterlijk van onbeslagen hoeven is voor sommigen onacceptabel.

Begin met typen en druk op "Enter" om te zoeken