Hoefwerking en Hoefijzers

Flexibiliteit van hoeven in relatie tot een hoefijzer

Hoefwerking en Hoefijzers:
Een goed aangemeten hoefijzer op een correct bekapte hoef geeft een afdoende hoefwerking.
Het hoefijzer is met nagels aan het minst flexibele gedeelte van de hoef bevestigd.
Het flexibele gedeelte van de hoef kan bewegen op de takken van het hoefijzer.

Als een hoefijzer word losgehaald kunt u aan het hoefijzer zien of er sprake is geweest van hoefwerking.
Op een hoefijzer dat correct bevestigd was ziet u duidelijk de slijtsporen van de hoefwerking.
Waar let je dan op:
de uiteinden van de takken zijn, aan de hoefzijde, glimmend door het lateraal en mediaal heen en weer bewegen van de hoef over het ijzer. Soms is het een beetje uitgehold door zand dat ertussen komt en schuurt.

Hoefijzers langer dan 6-8 weken laten zitten is gemiddeld genomen niet verstandig.
Het beslag is aangemeten op een correct bekapte hoef. Vanaf dat moment groeit de hoef gewoon weer aan. Tegelijkertijd slijt de hoef door het bewegen van de hoefwand over de takken van het hoefijzer (hoefwerking waarvan veel mensen zeggen dat die er niet is op een hoefijzer). Wat er feitelijk gebeurd is dat de hoefwand naar achteren toe, voorbij het breedste punt van de hoef t/m de verzenen, korter slijt én óók een lichte holling uitslijt in de takken van het hoefijzer (u kunt dit zien als het oude hoefijzer wordt afgenomen).
Met het verstrijken van de tijd veranderen de lengte van de verzenen en holling in de takken doordat het paard beweegt.
Intussen groeit de gehele hoef door in een richting die steeds verder van de voet-as af komt te liggen.
Kortom:
bij het bezoek van de hoefsmid krijgt het paard de perfecte balans in de hoef en direct erna groeit het door…….gemiddeld genomen is na 6-8 weken een acceptabele een grens bereikt.
Langer wachten geeft grote kans op overbelasting.

Een belangrijk aspect voor de hoefwerking wanneer een paard op een hoefijzer staat is de straal.
Als de straal contact (of indirect contact) heeft met de bodem kan het doen waarvoor het er zit!
De straal voorziet in aftasten, draagt bij aan het hoefmechanisme en ondersteund het hoefkatrolgebied.

Vuil dat onder de hoef en in de straalgroeven zit draagt bij aan de hoefwerking.
In bepaalde gevallen kiezen we voor een zooltje met straalvorm dat zorgt voor indirect contact tussen bodem en straal.
Een paard dat met hoefijzers op zand loopt krijgt druk in de zool en op de straal omdat het zand zich in de holte van de hoef werkt; dit draagt bij aan de hoefwerking.

Vanuit bepaalde kringen wordt panisch gesproken over hoe slecht een hoefijzer voor hoeven is.
Ik ben niet tegen hoefijzers. Ik sta achter de juiste toepassing van hoefijzers.
Door gedegen overleg en de kennis van de hoefsmid komt u samen tot een keuze.

Het is niet waar dat hoefijzers de hoefwerking stopzetten. Jazeker, een hoefijzer kan de hoefwerking belemmeren en ook blokkeren, maar dan is er iets fout gegaan of juist met opzet zo gewerkt (in een grof beschadigde hoef kan flexibiliteit ongewenst zijn en biedt een hoefijzer uitkomst).
Hoefwerking is in voldoende mate aanwezig op een correct bekapte en juist beslagen hoef.
Klei, grond en harde mest die in het concave gedeelte van de zool en straalgroeven blijven hangen dragen bij aan de hoefwerking.

Enkele nadelen van een hoefijzer:
-gaten in de hoefwand,
-vuil tussen hoefijzer, zool en draagwand,
-extra massatraagheid van de hoef door het hoefijzer (kan ook een voordeel zij),
-het hoefijzer kan los raken,
-hoefijzers aanbrengen en verwijderen kost meer geld,
-sneeuw of ijs blijft eraan plakken,
-meer kans op uitglijden op verharde wegen.

WAAROM TOCH EEN HOEFIJZER?
Eerst een technisch verhaal:
Tijdens het lopen, land een paard op de hoeven, rolt er over, zet af en rolt af.
Tijdens het landen en aanrollen tast het paard de bodem af. Dit gebeurd in milliseconden en bij gezonde bewegingen veelal als eerste met de straal. Oneffenheden worden geregistreerd. Wanneer oneffenheden uitsteken en hard zijn zal het paard hierop reageren door het dragen anders te laten verlopen of zelfs over te slaan. Wij ervaren dit als gevoelig lopen. Een paard slaat dit op in het geheugen en gaat zijn gangen aanpassen. Zodra het later weer op een vergelijkbare bodem komt zal het zijn geheugen gebruiken. Het gaat behoedzaam lopen totdat het er zeker van is dat het in orde.
Dit is de reden dat een paard in de rijbaan zonder twijfel vrijuit zal bewegen, het paard kent dit en weet dat het goed zit. Is de rijbaan bevroren of deels bevroren dan gaat het behoedzaam lopen.
Een paard dat nooit op vreemd terrein kwam zal m.b.t. de bodem onbevangen aan het werk gaan. Dit wordt anders als een paard vaak op onbekend terrein komt en pijnprikkels in de hoef heeft ervaren. Dat paard zal behoedzaam gaan lopen op ondergrond die in zijn ogen verdacht is. Dit is ook de reden dat ongetrainde paarden niet graag door vreemd water lopen. Je kunt het paard hierop trainen door te zorgen dat het jou als leider volledig vertrouwd. Dat vertrouwen moet je écht niet schaden want een paard heeft een goed geheugen.

Terug naar de vraag, “waarom toch een hoefijzer”:
-Historie-Traditie,
-Slijtage uitsluiten,
-Traditioneel uiterlijk bij antieke koetsen,
-Gewoon omdat men het mooier vind,
-Hoeven tussentijds laten aansterken,
-Revalideren,
-Balans herstellen,
-Sommige disciplines gaan minder goed of niet zonder hoefbeslag.

Bijkomend effect van hoefbeslag en het gewicht ervan:
Het gewicht van een hoefijzer laat het massatraagheidsmoment van de hoef toenemen. Hierdoor zal het paard de benen anders bewegen.
Veel mensen zijn hiervan gecharmeerd en kiezen juist daarom voor hoefijzers.

Begin met typen en druk op "Enter" om te zoeken