E.L.P.O. systeem

E.L.P.O. heeft een protocol ontwikkeld waarin per onderdeel van de hoef waarden ter waardering zijn vastgelegd met cijfers.
Het systeem voorziet in het beoordelen en waarderen van vergroeiingen door ze te waarderen met cijfers.

De cijfers geven de mate van verstoring en vergroeien aan.
Een 0 is goed, prima en gezond, oplopend naar een 5 wat belabberd, alarmerend en erg ongezond is.
Het systeem is gericht op het waarderen van vergroeiingen van de diverse hoefonderdelen.
Door de waarden juist te interpreteren geeft het inzicht in hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Een onbehandelde hoef onderwerpen we aan dit systeem en noteren of onthouden de cijfers.
Vervolgens werken we naar een haalbaar doel met bekappen en/of beslag.
We streven naar zo laag mogelijke cijfers, correcte voet-as en een paard dat goed of beter loopt.

Het doel is dat mensen die met dit systeem werken en elkaar spreken eenvoudig en doeltreffend van gedachten kunnen wisselen over een hoef zonder dat ze de hoef daadwerkelijk zien.
Mensen die dit systeem beheersen en met elkaar over een hoef praten weten door de cijfers aan elkaar te noemen waarover ze het hebben en wat de ander bedoeld.
Omdat wij er van doodrongen zijn dat het menselijk brein nooit 100% stabiel is komen wij geregeld bij elkaar om te bezien of we hoeven nog steeds hetzelfde waarderen van 0 tot 1-2-3-4-5.
Uiteraard communiceren wij onderling veel via het internet en gebruiken foto’s en film.

Als ik een hoef bekijk maak ik in gedachten gebruik van dit systeem.
Het waarderen van de hoef gebeurd vanaf de buitenkant, zijden, bovenkant en onderkant.
Met bekappen en beslaan streven we naar een hoef die 0 scoort op alle onderdelen; soms duurt dat meerdere bekappingen en soms is het niet mogelijk.
Wij streven naar een gezond functionerende hoef die in balans is en we beslaan ook met hoefijzers.

Begin met typen en druk op "Enter" om te zoeken