E.L.P.O. systeem

Het systeem voorziet in:
Het beoordelen en waarderen van vergroeiingen door ze te waarderen met cijfers.
E.L.P.O. heeft een protocol ontwikkeld waarin de waarden per onderdeel zijn vastgelegd.
De cijfers geven de mate van verstoring en vergroeien aan.
Een 0 is goed, prima en gezond, oplopend naar een 5 wat belabberd, alarmerend en erg ongezond is.
Het systeem is gericht op het waarderen van vergroeiingen van de diverse hoefonderdelen.
Door de waarden juist te interpreteren geeft het inzicht in hoe ze zich tot elkaar verhouden.

Een onbehandelde hoef onderwerpen we aan dit systeem en noteren of onthouden de cijfers.
Vervolgens werken we naar een haalbaar doel met bekappen en/of beslag.
We streven naar zo laag mogelijke cijfers, correcte voet-as en een paard dat goed of beter loopt.

Het doel is dat mensen die met dit systeem werken en elkaar spreken eenvoudig en doeltreffend van gedachten kunnen wisselen over een hoef zonder dat ze de hoef daadwerkelijk zien.
Mensen die dit systeem beheersen en met elkaar over een hoef praten weten door de cijfers aan elkaar te noemen waarover ze het hebben en wat de ander bedoeld.
Omdat wij er van doodrongen zijn dat het menselijk brein nooit 100% stabiel is komen wij geregeld bij elkaar om te bezien of we hoeven nog steeds hetzelfde waarderen van 0 tot 1-2-3-4-5.
Uiteraard communiceren wij onderling veel via het internet en gebruiken foto’s en film.

Als ik een hoef bekijk maak ik in gedachten gebruik van dit systeem.
Het waarderen van de hoef gebeurd vanaf de buitenkant, zijden, bovenkant en onderkant.
Met bekappen en beslaan streven we naar een hoef die 0 scoort op alle onderdelen; soms duurt dat meerdere bekappingen en soms is het niet mogelijk.
Wij streven naar een gezond functionerende hoef die in balans is en we beslaan ook met hoefijzers.

 

 

NATURAL BALANCE, E.L.P.O. EN MIJN VISIE OP HOEFIJZERS

Op overige pagina’s heb ik het vaker over Natural Balance Hoofcare.
Het is een set richtlijnen om paardenhoeven te bekappen en beslaan.
Natural Balance is een type hoefijzer
Natural Balance Centre Fit is een type hoefijzer

Natural Balance Hoofcare is NIET één en hetzelfde als de E.L.P.O. methode en systeem.
De organisatie E.L.P.O. het E.L.P.O. systeem en de E.L.P.O. methode zijn ontwikkeld waarbij óók gebruik is gemaakt van Natural Balance Hoofcare.

Er zijn bekappers en hoefsmeden die met “Natural Balance achtige werkwijzen” werken maar het E.L.P.O. systeem en hun methoden niet kennen en/of toepassen.

Vanuit die laatste hoek wordt, mijns inziens, hoefbeslag te veel negatief belicht.
Informatie over hoefbeslag wordt dusdanig aangeleverd alsof hoefijzers een noodzakelijk kwaad is.
Het wordt zo gebracht dat gebruik van hoefijzers uit alle macht moet worden vermeden.
Paardeneigenaars voelen zich soms zelfs bezwaard om over het toepassen van hoefijzers te beginnen.
OSKAR meet, vol overtuiging, en regelmatig hoefijzers aan.
Ik pas toe wat noodzakelijk is om een gezonde hoef te verkrijgen of te houden en het paard goed of beter te laten lopen.

Hoefijzers zijn in Nederland vaak noodzakelijk, zeker op de manier zoals paarden over het algemeen in Nederland worden gehouden en wat paardeneigenaars met hun paard willen doen.

Wat bedoel ik met dat laatste:
in Nederland staat het overgrote deel van de paarden 24/7 op gras, zand en zachte stalbodem.
De samenstelling van paardenhoeven past zich daarop aan waardoor ze niet geschikt zijn om regelmatig en langdurig over grind en harde uitsteeksels te lopen; omdat de hoefzool zacht en dun is veert het te veel in, drukt op de zenuwen en geeft pijn.
Van paarden die 24/7 op zachte ondergrond staan blijft de hoefwand zacht waardoor het sneller wegslijt dan aangroeit wanneer je intensief op hardere paden rijdt.
Wil je met paarden die op dergelijke manier gehouden worden intensief buiten gaan lopen en kom je geregeld op steentjes, dennenappels, takken of harde oneffenheden dan zal het paard pijn in de hoeven hebben.

Op harde en oneffen ondergronden geeft een paard met gevoelige zolen direct aan dat het daar pijn van heeft. Het gaat kort en “gevoelig” lopen.

Mensen die hun paard 24/7 op zachte ondergrond houden en toch overal buiten willen komen zullen aan hoefbeslag of hoefschoenen moeten.
Daar kun je uren over discussiëren maar sommige dingen zijn gewoon zoals ze zijn.

Sommige mensen denken dat je de hoeven van paarden die 24/7 op zachte bodem staan kunt trainen door dagelijks een uurtje op harde ondergrond te lopen.
Dat gaat je simpelweg niet lukken en is oneerlijk naar je paard.
Let wel:
ik heb het hier niet over paarden met iets langere draagwand en dikkere zool die af en toe een kilometer over een grindpaadje lopen, want dat vangt de hoef wel op. Ik heb het over 2-3 keer in de week erop uit en lekker uren doordraven over paden met steentjes, takken, dennenappels etc.

Hoeven van paarden die 24/7 op een “tapijt” staan kun je niet harden met wekelijkse trektochten. Hoefzolen van paarden laten harden doe je door ze 24/7 op harde oneffen ondergrond te laten lopen.
En dan nóg is dat voor de meeste paarden in Nederland niet afdoende omdat wij hier eenvoudigweg het klimaat niet voor hebben en omdat bepaalde rassen gewoon geen hardheid van hoeven in de genen hebben.

Ik snap best dat mensen het heel graag willen en er heel graag in willen geloven dat een doorgefokt Nederlands paard steenharde hoeven krijgt door het 24/7 op beton, grind en andere harde ondergrond te laten lopen, en soms werkt dat ook, maar in het overgrote deel is het nu eenmaal niet zo: accepteer dat.

Veel paarden die 24/7 op harde ondergrond staan houden toch noch een dunne en gevoelige zool.
Vaak worden er vanuit de natuurlijke insteek nog allerlei voedingsadviezen gegeven om het doel van harde en dikke zolen te bereiken.
Allemaal prima, maar dwing het paard intussen niet over onmogelijk terrein met pijn als gevolg en blijf de realiteit onder ogen zien.
Blijf nuchter en bekijk je “project” geregeld vanaf grote afstand: de helicopterview.

Als je na een jaar of soms zelf jaren proberen nog steeds over grindpaden je paard in korte drafpasjes voelt gaan:
stop dan deze ingeslagen weg en methode!
Het werkt dan dus niet.
Wees eerlijk naar je paard en jezelf.
Dan is het gewoon niet zoals je dacht of hoopt.
Maak een beslissing om weer volop te kunnen genieten met je paard.

 

Hieronder, in willekeurige volgorde van belangrijkheid, een aantal eenvoudige oplossingen als je bovenstaande hebt geprobeerd:
-je komt gewoon niet meer op hardere wegen en paden,
-je komt op alle wegen en paden en plaatst hoefijzers onder de hoeven die dat nodig hebben. Vaak is alleen voor, genoeg.
-je komt op alle soorten wegen en paden en probeert hoefschoenen. Vaak is alleen voor genoeg.

 

Proberen de hoeven te harden door het paard anders te huisvesten is helemaal geen slecht idee.
Soms duurt het inderdaad heel lang en moet je voeding veranderen.
Nog veel vaker heb je die mogelijkheid niet of werkt het niet.
Niets om je zorgen over te maken of schuldig over te voelen.
Correct bekapte hoeven met juist gevormde en correct geplaatste hoefijzers is niets mis mee.

OSKAR werkt altijd naar een gezond werkende hoef, ook met hoefijzers.
Nadeel van hoefijzers: een paard op hoefijzers is duurder en kunnen er onderuit getrapt worden.
Weinig hoefsmeden kunnen correct werken met Natural Balance hoefbeslag en/of weten niet hoe ze een traditioneel beslag naar een Natural Balance model kunnen smeden.

 

Mijn advies voor mensen die twijfelen:
-heb je voldoende geschikte paden in je buurt of een auto met trailer, neem geen hoefijzers, ga lekker op pad en laat mij iedere 4 weken komen.
Dat is nog steeds goedkoper dan iedere 8 weken in de hoefijzers en je paard staat continue keurig op de hoeven.
Ik zie het eerder als iets niet goed gaat en ik ben ook zo eerlijk om te zeggen dat we de tussentijd kunnen verlengen.
-Heb je geen geschikte paden in de buurt en een paard dat gevoelig loopt maar wil je gewoon zonder schudgevoel met je paard erop uit: laat mij een setje hoefijzers plaatsen en je gaat fluitend op pad (vaak lange einden draven op asfalt raad ik af).

Begin met typen en druk op "Enter" om te zoeken